Holmstrup-tider Hvad er XHTML?

Holmstrup-tider: Et aktuelt glimt fra Holmstrup

Ugeskema/ åbent
Busafgange

Søg sted
Ret sted
 
Aktuelle dage
Kalender
Opret mærkedag

Om hjemmesiden
Download
Billedarkiv

Post og porto
Ordensregler
Links

Kontakt

Busplan i PDF

 

 

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS! (gælder hele hjemmesiden)


 

 

XHTML - det hurtige svar:
• XHTML er den nyeste og mest sikre måde til at skrive "kode" til en hjemmeside
• er internationalt autoriseret af en non-profit-organisation (W3-konsordiet)
• forstås af alle nyere browsere uanset styresystem (pc/mac/linux mv.)

Baggrund:
Informationer er der nok af, og de er blevet lettere tilgængelige efter internettets store udbredelse. Til gengæld kan det være svært både at søge og finde den rigtige information - den elektroniske verdens svar herpå er indtil videre XML.
     XML er en forkortelse der på dansk kan beskrives som "udvidet markerings-sprog" (Extensible Marup Language). Det er en videreudvikling, udvidelse samt standardisering af den måde tekst tidligere blev "markeret" med i forhold til maskiner. (En markering fortæller maskinen forskel på f.eks. forskellige tekstafsnit - hvad er overskrift, hvad er brødtekst mv. Markering kendes helt tilbage til de første trykke-maskiner som korte beskeder til typograferne).
     XML er den bestemt måde at markere tekst på - ikke specielt i forhold til præsentation (overskrift/brødtekst) med i forhold til indhold. Det nye er altså at XML kan bruges til at angive f.eks hvilken del af en tekst der informerere om postnummer, forfatter, udgivelsesår, temperatur, geografisk lokalitet mv.
     XML formateres efter et særlig sæt regler som er tilgængelige for alle. Det har betydet at der nu kan udveksles information på tværs af lande, platforme og applikationer (dvs. alle styresystemer og programmer kan "snakke sammen"). Eksempler på udbredelse af XML er home-banking, kontorprogrammer i internationale koncerner og informationsydelser på internettet (kaldet web-services).

Den naturlige aflægger af XML's fordele er at få XML til at gælde for den måde der skrives kode for hjemmesider. Dette er defineret i XHTML, der beskriver hvordan den gamle måde for at skrive kode på gøres generel. (Den gamle måde er HTML der baseres på (markerer) hvordan information skal vises)
     Væk med "optimeret for X eller Y browser" - koden kan forstås af alle (nyere browsere)

Det lange svar:
XHTML er et beskyttet varemærke (ejet af non-profit-organisationen W3). Det findes pt. i to versioner (1.0 og 1.1). Du kan derfor være sikker på at XHTML altid vedrører det udvidede markeringssprog baseret på HTML4 (The Extensible HyperText Markup Language (Second Edition) - A Reformulation of HTML 4 in XML 1.0)
     XHTML overholder alle regler for hvordan der skrives kode i "gammeldags" HTML, men samtidig overholder det også de fundamentale regler for XML. En side der er skrevet i XHTML behøver ikke at basere sig på om browseren er god til at gætte manglende koder - for der mangler ingen koder når siden er valideret i XHTML. Det stiller altså større udfordring til webmasteren/programmøren, til gengæld kan hjemmesiden ses mange flere steder uden problemer.

Læs mere om W3C - The World Wide Web Consortium på http://www.w3.org og det er også her du kan læses meget mere om XHTML - http://www.w3.org/MarkUp/. Der er også masser af danske artikler registreret hos Google.

Det kan undre undertegnede at så få hjemmesider er baseret på valideret XHTML - selv mange offentlige sider dumper med mange hundrede fejl og virker derformåske kun hos dem der selv har skrevet siden. Ovenikøbet er der mange sider i gammeldags HTML som er fyldt med fejl. Du kan f.eks. teste følgende (antal fejl kan variere - bemærk at sider med frames (=*) har fejl allerede i frameset, altså det dokument der blot informere om indlæsning af andre dokumenter):

aarhus.dk, jubii.dk, skræppebladet*, brabrand boligforening*, folketinget.dk, aarhusbolig*

Test hvilken side du har lyst til på http://validator.w3.org


Hvis du har nogen som helst problemer med at se dele af holmstrup-tider så skriv strakswebmaster Ulrik Hansen, Holmstrup, 14.02.2005
Opdateret 26.05.2005