Holmstrup-tider Info: Al Montazah
Logo for Al Montazah

Holmstrup-tider: Et aktuelt glimt fra Holmstrup

Ugeskema/ åbent
Busafgange

Søg sted
Ret sted
 
Aktuelle dage
Kalender
Opret mærkedag

Om hjemmesiden
Download
Billedarkiv

Post og porto
Ordensregler
Links

Kontakt

Busplan i PDF

 

Valid XHTML 1.0!


 

 

kategori:Beboeraktivitet kategori: Beboeraktivitet

 
Al Montazah
Idrætslegeplads
Dorthesvej 7
Gellerupparken
8220 Brabrand
Hjemmeside http://home1.stofanet.dk/canidk/montazah.htm

Afstand fra Holmstrup: 2 km  
 

Al Montazah i Gellerup

Arbejdsgruppen bag Al Montazah i Gellerup har fået støtte til etablering af idrætslegeplads med skaterbane bestående af asfaltering af flisebelagt område og skovområde, etablering af skaterbastion bestående af ramper og betonopstilling, multibane, petanquebane og belysning.

Udover idrætslegepladsen etableres sti og udsigtspost på kælkebakke, grus og lys på Brabrand Boligforenings boldbane og tribune på tilstødende forboldbane. Der skabes sammenhæng i området ved, at hegnet omkring fodboldbane og festplads åbnes.

Al Montazah er det arabiske ord for torv og symboliserer det overordnede formål med området. Al Montazah ligger centralt placeret og omkranses af boligblokke, institutioner og skole, og på området er der mulighed for at mange aktiviteter for forskellige målgrupper kan være i gang samtidig.