Holmstrup-tider Info: Skræppebladet
Logo for Skræppebladet

Holmstrup-tider: Et aktuelt glimt fra Holmstrup

Ugeskema/ åbent
Busafgange

Søg sted
Ret sted
 
Aktuelle dage
Kalender
Opret mærkedag

Om hjemmesiden
Download
Billedarkiv

Post og porto
Ordensregler
Links

Kontakt

Busplan i PDF

 

Valid XHTML 1.0!


 

 

kategori:Beboeraktivitet kategori: Beboeraktivitet

 
Skræppebladet
Beboerbladet for Brabrand Boligforening
Gudrunsvej 2, kld
Gellerup
8220 Brabrand
Telefon 86252699
Hjemmeside http://www.skraeppebladet.dk/
E-mail skraeppen@mail1. stofanet.dk

Afstand fra Holmstrup: 1 km  
 

Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening.
Redaktionen medlemmer er valgt på beboeremøderne og suppleret med frivillige. Alle beboere i Brabrand Boligforening kan blive frivilig i Skræppebladets redaktion.

Bladets bestyrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse.

Bladet udkommer den første uge i hver måned undtagen januar og august.


Åbent på deadlinedagen kl. 16.30-19.00

 
Indgang til Skræppebladet Beboerbladet for Brabrand Boligforening
Skræppebladet